Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.planified.ro („Site-ul”).

2. Tipuri de persoane vizate

a) clienții, reprezentați de cei care contactează locații/furnizori de servicii prin intermediul Planified

b) locațiile/furnizorii de servicii, reprezentați de cei care oferă servicii pentru clienți

3. Tipuri de date colectate

Membrii ne pot oferi următoarele date: adresa de e-mail, nume, prenume, ocupație, adresă, număr de telefon, IP, cookies.

4. Scopul colectării și stocării datelor cu caracter personal și special

Datele colectate pot fi folosite doar în scopuri asociate comercializării serviciilor Planified.

Colectăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru listarea publică pe site, comunicare, securitate, preferințe, marketing și statistici.

Descrierea scopurilor de mai sus:

a) listarea publică pe site: în paginile de căutare și/sau în e-mailurile transmise clienților

b) comunicare: trimiterea de mesaje și/sau notificări prin intermediul Site-ului

c) securitate: identificarea cazurilor de utilizare abuzivă a Site-ului

d) preferințe: afișarea paginilor Site-ului sau adaptarea funcționalităților acestuia în funcție de valorile salvate în cookie-uri

e) marketing: transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă (e-mail, sms, apeluri telefonice), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite, prin intermediul Site-ului

f) statistici: realizarea de rapoarte statistice anonime despre activitatea vizitatorilor Site-ului

5. Durata prelucrării datelor

Datele cu caracter personal și special se păstrează din momentul înscrierii ca membru pe Site, până în momentul închiderii contului.

6. Modul de portare și stergere a datelor

Prin crearea Contului, fiecare Client sau Locație/Furnizor de servicii și-a exprimat consimțământul ca Planified să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor „Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016” (GDPR – General Data Protection Regulation).

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

a) dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Site, conform celor descrise în prezentul document

b) dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor

c) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Site a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete

d) dreptul la ștergerea datelor

e) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către site către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@planified.ro.